Digital Wells

Undantagsförhållanden - några tips för aktiviteter under våren 2020 och framöver

Suomeksi

Digital Wells logo | IAMSRCoronapandemin och de speciella åtgärder och restriktioner regeringen infört har medfört att det våren 2020 och framöver finns speciella hinder för bl.a. motionsaktiviteter. Vi har därför sammanställt ett antal aktiviteter i det följande som vi i samverkan med de deltagande grupperna har funnit att är lämpade för yngre äldre (60–75-åringar) och seniorer (75+). Aktiviteterna är bara förslag, var och en avgör själv vilka program som går att genomföra under de begränsningar som nu gäller fram till medlet på maj.

Observera och följ alla de direktiv och anvisningar som Statsrådet ger och de olika regionala begränsningar som kanske gäller.

Efter aktivitetslistan ger vi också ett antal länkar till gratis gympaprogram och till konst- och musikerbjudande som går bra att kombinera med aktivitetsprogrammen.

Aktiviteter
Gång (hemma eller utomhus, då enligt direktiven)
Stavgång (utomhus, då enligt direktiven)
Jogging (utomhus, då enligt direktiven)
Löpning (utomhus, då enligt direktiven)
Löpmatta (hemma)
Skidåkning (utomhus, då enligt direktiven)
Aerobic (hemma)
Cykling (utomhus, då enligt direktiven)
Konditionscykling (hemma)
Motioncirkel (hemma)
Orientering (utomhus, då enligt direktiven)
Dans (hemma)
Gymnastik (hemma)
Roddapparat (hemma)
Töjning (hemma t.ex. med DigitalWells-instruktioner)
Yoga (hemma)
Hula Hoop (hemma)
Hushållsarbete (hemma)
Gårdsarbete (hemmagård)
Observera och följ alla de direktiv och anvisningar som Statsrådet ger och de olika regionala begränsningar som kanske gäller.
Digital Wells | Narcissos

Yle Arenan Kvällsgymnastik

Yle Arenan Gympastunden

Konstuppleverser

Ateneum – Historier inom finsk konst

Amos Rex – Konst på nätet

Helsingfors stadsorkester

Åbo Filharmoniska Orkester (TFO)

P.S. Kom gärna med förslag till kompletteringar av listan via email.